Oglądasz posty wyszukane dla hasła: Ergonomia i ochrona pracy

Temat: ERGONOMIA POPRAWA
Józefaciuk, Jerzy. Ćwiczenia z ergonomii i ochrony pracy
Olszewski, Jerzy. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy

Takie mogą być ew. książki + materiały z niezbędnika/DC (opracowane - inna sprawa jak - pytania zaliczeniowe, które zresztą są powszechnie dostępne na stronie dr Nowackiej)
Temat: Prezentacje
Chciałbym Was prosić o przesłanie mi prezentacji w formacie power point na tematy: wypadki i procedury powypadkowe, środki ochrony indywidualnej, normy transportu ręcznego. Korzystam z Waszej pomocy i staram się łączyć lub przerabiać prezentację zamieszczone tu na forum, oczywiście sporo opracowałem sam. Jeśli ktoś z Was korzysta na szkoleniach z kompa i rzutnika to też pomogę mam opracowaną ergonomię, ochronę pracy kobiet młodocianych i niepełnosprawnych, obowiązki pracodawcy i pracownika i jeszcze kilka innych. Jak macie coś ciekawego to prześlijcie mi na adres gorzdom@wp.pl, nie mam już siły przerabiać i opracowywać a czasu mam mało, wrzucam na forum ergonomię.

Temat: Kim jesteś, złodzieju? czyli wychodzimy z cienia!
Khem...w takim razie:

Imię: Ernest
Wiek: 23
Stan cywilny: Nie i jeszcze długo długo nie, choć jak Bukary pewnie pamięta mam dziewczynę na którą mówię żona

Miasto: Zielona Góra (a raczej Zielona Dziura)

Wykształcenie: średnie, do magistra Ergonomii i Ochrony Pracy zostało 1,5 roku.

Praca: różne takie drobrne interesy

Zainteresowania: m. in. kobiety, sport, przyroda , komputery (czyt. www, gry, grafika), muzyka (grałem w sumie w 5 lokalnych zespołach . Z książek najbardziej lubię serię Świat Dysku Pratcheta. Ostatnio pogrywam sobie czasami w Natural Selection - rewelacja!.

Jestem Litwinem z domieszką krwi polskiej i chyba rosyjskiej

Jeśli chodzi o charakter..hmm to napewno jestem starsznie niecierpliwy i nerwowy, ale za to nigdy nie kłamię (a ile przez to kłopotów jest, o rany Zazwyczaj występuję w obronie słabszych.Temat: zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe
A tak pisze na stronie internetowej uczelni którą ukończyłem:
"Absolwenci specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (ZBP) są przygotowani do twórczej pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych obszarach działalności człowieka. Otrzymują oni teoretyczne i praktyczne wykształcenie z: fizjologii i biomechaniki człowieka, pedagogiki, socjologii i psychologii pracy, ergonomii, zasad projektowania stanowisk pracy, profilaktyki chorób zawodowych, analizy wypadków, metod i technik kontroli stanu bezpieczeństwa, prawa bezpieczeństwa pracy oraz rachunku kosztów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Absolwenci ZBP znają podstawy analizy i oceny ryzyka zawodowego oraz systemowego zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Jest to nowa specjalność na rynku pracy i z tego też względu jej absolwenci nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Jako inżynierowie ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy mogą być zatrudnieni praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Mogą też prowadzić działalność szkoleniową oraz własne firmy w postaci Agencji Ochrony Pracy".Temat: Uprawnienia do szkolń

i nie wiem czemu "kurs pedagogiczny", włąściwie.
Mój nazywał się "metodyczno dydaktyczny dla wykł. zag. ochrony pracy" (1976 )

W proces wychowawczy za póżno na ingerencję jakby....

chociaż?Też mam skończony, M.IN. KURS Pedagogiczny dla Wykładowców III stopnia w 1982 roku; Kurs Wykładowców w specjalności: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona P.Poż. w 1987 roku; KURS: Podstawy dydaktyki szkolenia dorosłych i metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego w 2006 roku i ostatnio Świadectwo kompetencji wykładowcy w zakresie bhp, ergonomii, prawa pracy w 2006 roku.
I ze twierdzę, że od "przybytku" głowa nie boli. Wkiedzę trzeba poserzać, a nie mówić wystarczy, wystarczy.. .Temat: odległośc między regałami w magazynie
Tomek!
750 mm a w uzasadnionych przypadkach 500 mm. W przypadku konieczności jednoczesnego poruszania sie2 osób w przeciwnych kierunkach- szerokość przejscia nie powinna byc mniejsza niż 1000mm - ale to wg juz archiwalnej normy PN-80- M-49060

i jest nowa/ niestety nie mam jej więc nie powiem co w niej jest

PN-90/A-55602
Ochrona pracy – Maszyny i urządzenia oraz stanowiska pracy przemysłu ziemniaczanego – Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

PozdrawiamTemat: Ergonomia
Trzeci termin zaliczenia ćwiczeń i wykładów z Ergonomii i ochrony pracy odbędzie się w poniedziałek 16.03.09r o godz. 15.00. Jutro podam informację o miejscu poprawy.
Temat: Ergonomia - wyniki na mailu
Na naszym mailu znajdują się wyniki zaliczenia z Ergonomii i ochrony pracy.
Temat: społeczny inspekrot bhp
wyciąg ze strony http://www.zpsb.szczecin.pl/

studia podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

I. CEL STUDIUM

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbie bhp, aby na podstawie wiedzy zdobytej podczas studiów potrafili pomóc przedsiębiorstwom przystosować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP. Studia te dają także możliwość uzyskania drugiej specjalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uruchomienia własnej działalności w tym zakresie.

II. PROGRAM MERYTORYCZNY

1. Informacje wprowadzające do tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy 5 godz.
2. Prawna ochrona pracy 11 godz.
3. Wypadki przy pracy 14 godz.
4. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 5 godz.
5. Metodyka przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego 21 godz.
6. Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy 70 godz.
7. Profilaktyczna ochrona zdrowia 13 godz.
8. Organizacja wewnętrznych służb bezpieczeństwa i higieny pracy 10 godz.
9. Przygotowywanie do wykonywania pracy 6 godz.
10. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 8 godz.
11. Psychologia pracy 8 godz.
12. Ochrona środowiska naturalnego 3 godz.
13. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 5 godz.
Łącznie 179 godz.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie w piątki od 16 do 19 i w soboty od 9 do 14.

Możliwość odbycia praktyk zawodowych.Temat: Program szkolenia okresowego dla pracowników umysłowych
. Ramowy program szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych zgodnie z rozporządzeniem
Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 2 3
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników 2
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
Razem: minimum 8
*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.Temat: szkolenie inspektora bhp POMOCY

dajcie chlopakowi spokój, a Ty się nie martw Oni tak zawsze siadają na nowych


o co Ci chodzi? Kto na kogo wsiada? odpowiedź była udzielona, a to że przy okazji ludzie bzdury powielają to co? Każdy ma przyklaskiwać?

Nie można też wymagac, żeby ktoś na szkoleniu okresowym nauczył się podstaw, bo tam raczej zakłada się, ze co nieco już się wie. To co proponuje np. Ośrodek Wrocławski
Cel szkolenia: przekazanie najnowszych informacji z zakresu oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres tematyczny:
- zmiany w przepisach prawnych z zakresu ochrony pracy,
- problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy,
- postęp w zakresie metod likwidacji bądź ograniczania oddziaływania czynników
niebezpiecznych i szkodliwych dla pracowników,
- nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne wpływające na poprawę stanu
bhp w zakładzie pracy,
- nowoczesne metody pracy służby bhp.

jest tam pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów, więc może faktycznie ktoś pomoże (znajdzie na to czas), ale
warto poczytać przepisy te podstawowe, coby zrozumieć dalszą częśc szkoleniaTemat: czasopisma bhp
Ja "Przyjaciela przy pracy" prenumeruję od lat przez dawny "RUCH" - przychodzi z pocztą do firmy. W nr 10/2006 np.
- ochrona pracy w rzemiośle,
- zasady ergonomii podczas transportu ręcznego,
- wytyczne do oceny ryzyka zawodowego podczas realizacji pracy biurowej,
- ORZ na stanowisku kuratora sądowego
itp.

Od dwóch lat prenumeruję również "ATEST" - /trochę dla bardziej "zaawansowanych"/.

Pozdrawiam Cię i zyczę owocnej pracy w służbie BHP.Temat: nauczyciel bhp

Więc zadam jeszcze raz pytanie.
Podaje program i szukam materiałów - teorii - do poszczególnych działów.
Tytuł: technik BHP

Program nauczania:

* Podstawy ergonomii i fizjologii
* Podstawy statystyki
* Podstawy ekonomiki i organizacji
* Toksykologia
* Podstawy psychologii i socjologii
* Prawna ochrona pracy
* Techniczne bezpieczeństwo pracy
* Analiza i ocena zagrożeń
* Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
* Ochrona naturalnego środowiska i ochrona p/poż
* Użytkowanie komputera
* Zajęcia praktyczne


Może zadaj jeszcze raz albo z dwa.............Temat: nauczyciel bhp
Więc zadam jeszcze raz pytanie.
Podaje program i szukam materiałów - teorii - do poszczególnych działów.
Tytuł: technik BHP

Program nauczania:

* Podstawy ergonomii i fizjologii
* Podstawy statystyki
* Podstawy ekonomiki i organizacji
* Toksykologia
* Podstawy psychologii i socjologii
* Prawna ochrona pracy
* Techniczne bezpieczeństwo pracy
* Analiza i ocena zagrożeń
* Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
* Ochrona naturalnego środowiska i ochrona p/poż
* Użytkowanie komputera
* Zajęcia praktyczneTemat: DRODZY BHPOWCY POMOCY PILNE

ZuzJ w szkole miałem takie przedmioty jak:pdst. mechaniki,konstrukcji i budowy maszyn
techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
pdst.ergonomii i fizjologii pracy
prawna ochrona pracy
analiza i ocena zagrożeń
szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
ochrona naturalnego środowiska i ochrona p.poż.
pdst.statystyki, ekonomiki i użytkowanie komputera
toksykologia
pdst. psychologii i socjologii


To TY gość jestes Nie krytykuj się za mocno tylko pomóż czasemTemat: Ocena warunków pracy - monitory.
Robię to tak.
MAm powołany stały zespół 3 osobowy. BHP, społeczny, informatyk.
Zadaniem zespołu jest przegląd wszystkich stanowisk w aspekcie:
1. Organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia w sposób zgodny w wymaganiami ergonomii,
2. Stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, w tym ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
3. Obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo szkieletowego pracowników,
4. Obciążenia pracowników uciążliwymi czynnikami fizycznymi, w tym nieodpowiednim oświetleniem,
5. Obciążenia psychofizycznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.
Dla każdego stanowiska mam imienną kartę z wynikami oceny.
Sporządzam z tego raport z wnioskami do pryncypała.
I tak okresowo cykicznie.....
Temat: DRODZY BHPOWCY POMOCY PILNE
ZuzJ w szkole miałem takie przedmioty jak:pdst. mechaniki,konstrukcji i budowy maszyn
techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
pdst.ergonomii i fizjologii pracy
prawna ochrona pracy
analiza i ocena zagrożeń
szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
ochrona naturalnego środowiska i ochrona p.poż.
pdst.statystyki, ekonomiki i użytkowanie komputera
toksykologia
pdst. psychologii i socjologiiTemat: Przyszłość bwp w WP

Osobiście, zupełnie nie rozumiem takiego zachwytu nad CV-90 i niechęci do BMP-1. Zakup nowych pojazdów (vel CV) na pewno nie byłby złym wyborem, jestem tego zwolennikiem, ale modernizację BMP-1, uważam za dobre wyjście. Teraz tak, co takiego ma CV9030, czego nie może mieć BMP-1?
1) CV9030 to konstrukcja z lat 90-tych a BMP-1 z lat 60-tych z konsekwencjami w zakresie ochrony przeciw minom, ergonomii pracy itd. Tego się poprawić w BMP-1 nie uda.
2) Można popracować nad silnikiem, skrzynią biegów, systemami łączności, przeciw pożarowymi, uzbrojeniem i opancerzeniem.
Tylko, że to będzie drogo kosztowało. Potem jak przeliczysz sobie to na pozostały okres eksploatacji BMP-1 wyjdzie drożej niż zakup nowszych BWP.
3) Nie wiem jak kilkadziesiąt lat wpływa na odporność opancerzenia.

Najmłodsze BMP-1 w Polsce pochodzą z 1988 r. a te z 1980 r. mają 28 lat. Czyli można BWP-1 zmodernizować tyle biorąc pod uwagę pozostały dla tych wozów okres eksploatacji taniej wyszłoby kupić CV9030!
W związku z powyższym jaki sens modernizować wozy, którym po modernizacji zostanie kilka lat eksploatacji?Temat: powierzchnia gorąca
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy

Rozdział 2

Organizacja stanowisk pracy

§ 45. 1. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

2. Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w urządzenia ochronne zapewniające ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka.

3. Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki.

i inne par. tego rozporządzenia orac ocena ryzyka zawodowegoTemat: komputer a ciąża
Lubię te nasze rozmufki,no.
Na potrzeby tej akurat myślę że warto by zdefiniować co to jest wymuszona pozycja ciała. Wg mnie jest to każda pozycja ciała w której pozostawanie wystarczająco długo sprawia uciążliwość i może to być każda pozycja (stojąca, siedząca, klęcząca a nawet leżąca) jeśli konieczność wymaga pozostawania w niej i nie ma możliwości zmiany tzn. odpoczynku.
Wiem co nieco o tym bo jechałem kiedyś stojąc w nocnym pociągu ze Szczecina do Wa-wy w szczycie wakacyjnym i sukcesem była zmiana nogi przy przenoszeniu ciężaru ciała, siedząca (wiedzą o tym kierowcy zawodowi na trasach dalekobieżnych). Leżenie na dowolnie wybranym boku też czasem wymaga zmiany, choć tutaj nie ma specjalnie dużego wyboru. Mnie osobiście najwięcej cierpień przysparza wieszanie firanek i wyobrażam sobie że wykonywanie takiej czynności często może doprowadzić do desperacji.
Przykłady pracy w pozycji wymuszonej pewnie jakieś dałoby się przytoczyć. Wiem co nieco o pracy tokarza wymagającej stania 8h z przepisową przerwą. Zdarza mi się czyścić syfon w umywalce i nie podjąłbym się tej czynności wykonywać w trybie akordowym. Podwoziowe prace kanałowe, wymagające pracy z uniesionymi rękami tez nie należą do najprzyjemniejszych zwłaszcza że na pysk kapie i lecą różne paskudztwa.
W odniesieniu do kobiet wymagających ochrony nie umiałbym określić praca w której pozycja sprawia najwięcej dolegliwości natomiast ważna wydaje mi się możliwość jej zmiany.
A tu coś z ergonomii:Temat: program organizacyjno-techniczny przy drganiach miejscowych

...jakie działania można wprowadzić i ująć w takowym planie aby zmniejszyć narażenie na drgania miejscowe ?

Polecam Bezpieczeństwo Pracy Nr 5/2006 - artykuł
Ocena ryzyka zgodnie z rozp Dz. U. 157/2005

Program powinien uwzględniać działania (oraz zawierać info na temat):
ORGANIZACYJNIE:
- unikanie (lub zastępowanie) procesów powodujących narażenie
- dobór środków pracy (projekt pod względem ergonomicznym)
TECHNICZNIE:
- stosowanie materiałów izolujących i tłumiących
(amortyzowane siedziska, uchwyty, rękawice)
-izolacja od źródeł drgań i ograniczanie innych źródeł
- konserwacja (w tym środków ochrony zbiorowej)
- informowanie i szkolenie pracowników (czyli oświata)
- ograniczanie czasu i poziomu narażenia
- ograniczanie liczby osób narażonych (organizacja pracy)
a nawet zastosowanie skróconego czasu pracy czy dłuzszych przerw

UDOSTĘPNIENIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (własciwie dobranych)
w tym odziezy ochronnej i rękawic ochronnych
oraz szkolenie nt prawidłowego stosowania tych środków

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO i info o tym ryzyku
oraz o wpływie narażenia na drgania na zdrowie pracowników
(w tym info o możliwości chorób zawodowych)

DODATKOWA PROFILAKTYKA: np. specjalistyczne badania pracowników

A.Temat: Znowu o szkoleniach

Nie pomyliłyśmy. Chodzi mi o to jak interpretować fakt ,ze dla pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenie ma sie odbywać w formie instruktażu,
że akurat ta grupa została wyłaczona z form szkolenia jakie prowadzi sie dla innych grup zawodowych . Bo chyba jakiś cel ustawodawca w tym miał i coś się z tym wyłączeniem wiąże.

Inka


Od dziadka:
INSTRUKTAŻ - udzielanie instrukcji; instruowanie,
zwłaszcza że tematyka szkolenia dotyczy często demonstrowania przez szkolącego (instruktora) właściwych postaw i zachowań związanych z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym. Omówienie zasad bhp związanych z obsługą urządzeń znajdujących się na stanowisku instruowanego, tj.: budowa maszyn i innych urządzeń technicznych (w tym narzędzia pracy), zapewniające bezpieczne warunki pracy oraz uwzględniające zasady ergonomii (dostosowanie stanowiska pracy do właściwości psychofizycznych człowieka). Stosowanie odpowiednich do rodzaju i poziomu zagrożeń środków zapobiegających wypadkom i chorobom związanym z pracą, a w szczególności: osłony ruchomych części maszyn i urządzeń, wyłączniki urządzeń ochronnych, zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotów i materiałów, zabezpieczenia przy pracach na wysokości itp.
Omówienie transportu wewnątrzzakładowego: środki transportu ręcznego, wózki jezdne – mechaniczne i elektryczne.
Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach wewnątrzzakładowych.
Środki ochrony indywidualnej - pokaz właściwego (skutecznego)stosowania. Itd.

Pozdrowienia
D.Temat: Jak zostać szkoleniowcem BHP dla firm zewnętrznych?
A tak bardziej serio o tym szkoleniu to żeby szkolić to trzeba dysponować tak:
bogatą wiedzą (właściwie nie do ogarnięcia) z co najmniej 3 dziedzin -
BHP, ochrony ppoż, pomocy przedmedycznej.
A ponadto prawa pracy ogólno owocowego, socjologii pracy, psychologii pracy, inżynierii produkcji, technologii produkcji, ergonomii, organizacji pracy, budowy maszyn i piorun wie czego jeszcze. Niezbędne jest by to wszystko przećwiczyć w praktyce, najlepiej w zakładzie produkcyjnym przez okres co najmniej 1 roku na stanowisku pracownika BHP.
Potrzebna jest umiejętność efektywnego przekazywania tej wiedzy a także wielu umiejętności praktycznych oraz skutecznego jej egzekwowania od uczestników szkoleń. Niezbędne jest posiadanie lub umiejętność zorganizowania odpowiednich warunków do szkoleń, materiałów i narzędzi.
No i najważniejsze. Trzeba mieć kogoś kto to wszystko od Ciebie kupi i odpowiednio zapłaci.
A jakie było właściwie pytanie?
Coś o karierze?
To nie wiem, chociaż jestem na końcu tej ścieżki.Temat: Prośba o radę!

Skro, wiem, że Ty wiesz, ale czy wie mrilka, jakie szkolenia z zakresu BHP może prowadzić? Pisząc możesz prowadzić kurs BHP, można kogoś wprowadzić w duży błąd. A chyba tego nie chcemy. Żeby być wykładowcą na szkoleniach, na kursach to trzeba mieć następujące uprawnienia: skończony kurs pedagogiczny lub ukończone szkolenie: Podstawy dydaktyki szkoloenia dorosłych i ........., ukończone szkolenia w zakresie: zarządzania beazpieczeństwem i higieną pracy, dobra znajomość Prawa Pracy, ukończony Kurs pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Świadectwo kompetencji wykładowcy w zakresie bhp, ergonomii, prawa pracy, , zaświadczenie ukończenia kursu "elementarny" kurs pierwszej pomocy, Dobra znajomość PN - N - 18002:2000 i PN - EN ISO `14001: 1998, ukończone szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz ukopńczone szkolenie w zakresie Ubezpieczeń SPołecznyc.
I wówczas można być wykładowcą i prowadzić szkolenia dla pracowników wszystkich grup, tj. Robotniczych, Administracyjno - Biurowych, dla Osób Kierujących Pracownikami i dla Pracowdców.
A samo wykształcenie: techni9k bhp, brak doświadczenia. ŻYCZĘ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mogą być duże problemy.Temat: Techniki bezpieczeństwa pracy
Sorry ale jest to tak szeroki temat, że można pisać pracę doktorską. Referat pt."Czym zajmuja się techniki bezpieczeńtwa zdefiniuj i zcharakteryzuj problem" może trwać praktycznie dowolną ilość godzin.
Przykładowe tematy:
1. Zabezpieczenia
- naszyny i urządzenia,
- sprzęt asekuracyjny (prace na wysokości)
- odzież robocza ochronna i sprzęt ochrony osobistej (Polskie Normy)
-budowy (wykopy, rusztowania, sprzęt budowlany)
-instalacje energetyczne i elektryczne
- transport ręczny
2. Budynki i pomieszczenia pracy (wymagania)
3. Ergonomia
4. Wykonywani przc na stanowisku ............. do wyboru z wykazu zawodów i specjalności

Poczytaj FORUM a na pewno znajdziesz wielw więcej przykładów

powodzeniaTemat: Okulary przeciwsłoneczne dla kierowcy
Z ogólnych:

2. [Wymagania] Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:

1) być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,
2) uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy,
3) uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
4) być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji.

i dalej:


5 Środki ochrony twarzy i oczu Prace, przy których twarz lub oczy pracowników są narażone na urazy albo podrażnienia w wyniku działania czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, w tym w szczególności:
d) obserwowanie intensywnych punktów świetlnych, w tym wnętrza pieca lub substancji silnie rozżarzonych, takich jak roztopiona stal albo szkło,
Temat: jak tam Wasze oczy?


1. Czy ktoś z Was używa okularów "ochronnych" w pracy przy komputerze?


Tak, mam astygmatyzm, więc mam okulary z "wszystkimi bajerami". Powłoki
ochronne naprawdę pomagają.


2. Jeśli tak to jakie to są okulary i ile kosztują?


Podwójne filtry, powłoka antyrefleksowa, dałem ponad 300 PLN za szkła
plus coś tam za oprawki...


3. Czy stosujecie jakąś inną "ochronę" Waszych oczu? Filtr?


Monitor LCD w laptopie :) W domu monitor ma wszystko wbudowane, więc
tylko okulary. I ergonomiczne stanowisko pracy. Częstotliwość 85 Hz lub
więcej.

BTW na grupie większość okularników ;)

Temat: wymagania bhp i ergonomii na stanowisku spawacza
Dziękuję bardzo za pomoc. W Instytutucie Spawalnictwa najwięcej mieli na ten temat.

Teraz jeszcze jedna kwestia. Bo nie wiem czy skupić się na przepisach odnośnie samego stanowiska jako przestrzeni czyli mamy tutaj wymagania dotyczące spawalni i stanowisk spawalniczych, wymagania odnośnie maszyn i urządzeń, wymagania odnośnie środków ochrony indywidualnej plus oczywiście ergonomia.
Czy dodać jeszcze do tego środowisko pracy i wymagania odnośnie zagrożeń w nim występujących a tu lista jest już długa.Temat: wymagania bhp i ergonomii na stanowisku spawacza


Teraz jeszcze jedna kwestia. Bo nie wiem czy skupić się na przepisach odnośnie samego stanowiska jako przestrzeni czyli mamy tutaj wymagania dotyczące spawalni i stanowisk spawalniczych, wymagania odnośnie maszyn i urządzeń, wymagania odnośnie środków ochrony indywidualnej plus oczywiście ergonomia.
Czy dodać jeszcze do tego środowisko pracy i wymagania odnośnie zagrożeń w nim występujących a tu lista jest już długa.


A z promotorem rozmawiałaś. On bedzie wiedział najlepiejTemat: AIRGONOMIA - zaliczenie
Zestaw II
1. Zasady żywienia przy wysiłku fizycznym
2. Klasyfikacja środków ochrony osobistej
3. Ergonomia ruchów na stanowisku roboczym
4. Tayloryzm vs ergonomia
5. Opisz rozszerzoną metodę Kozłowskiego
6. Przerwy w pracy - zasady naliczania MTB czy MBO albo MMA coś takiego
7. Wysiłek statyczny - przyczyny, pomiar itp.
8. Co to jest centyl i wykres centyli
Temat: Co nowego w Polaris 2.0
Polaris w wersji 1.0 zdobył nagrodę główną w konkursie Micosoft Polska "Aplikacja Roku 2006", wygrywając jednocześnie w kategorii "Najlepszy system informatyczny wspomagający pracę przedsiębiorstwa". Wersja Polaris 2.0 wprowadza szereg udoskonaleń, znacząco zwiększających możliwości systemu:
• Czytelny widok zdarzeń z użyciem kalendarza
• Rozszerzenie możliwości CRM, z jednoczesnym zachowaniem elastyczności i prostoty obsługi
• Zintegrowany moduł raportowy umożliwiający tworzenie własnych raportów
• Dostosowanie aplikacji do wymagań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na poziomie Wysoki
• Udoskonalony system uprawnień użytkownika umożliwiający elastyczne definiowanie dostępu do poszczególnych pól i rekordów
• Możliwość importu poczty elektronicznej z MS Outlook i rejestracji maili jako dokumentów
• Dodatkowe pola pozwalające na rozszerzenie zakresu stosowania Polaris
• Rozbudowa elastyczności systemu przez swobodne definiowanie opisów pól
• Możliwość definiowania reguł wyróżniających kolorem pola wg zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
• Inicjowanie rozmów telefonicznych i komunikatorów bezpośrednio z Polaris
• Udoskonalone filtrowanie danych z wykorzystaniem wyrażeń
• Szereg udoskonaleń funkcjonalnych, ergonomicznych i wydajnościowych
• Optymalizacja do pracy zdalnejTemat: Sprzedaż - kupno
Sprzedam filmy do szkoleń BHP (wydane przez ODDK) w cenie: 70 złotych za sztukę. Tot tytuły:
1. Pierwsza pomoc przedlekarska;
2. Zasady ochrony przeciwpożarowej i postępowanie w razie pożaru;
3. BHP w gastronomii;
5. Profilaktyka i rehabilitacja osób narażonych na choroby narządu głosu;
6. BHP przy pracach malarsko - lakierniczych;
7. BHP przy spawaniu gazowym;
8. BHP przy spawaniu gazowym;
9. BHP przy spawaniu elektrycznym;
10. Ergonomia i profilaktyka przy pracy stojącej i siedzącej.
Wysyłka pocztą lub inna forma.
Adres e-mail: romanskopczynski@wp.plTemat: ORZ pracownik administracyjno biurowy do sprawdzenia

więc robiłam to na tzw " czuja" metodą risc score

ja te ż mam ten program i "robię" nim ORZ .... wiesz, myslę, ze za duzo tych zagrozen wpisałaś (np. wirus ospy wietrznej - przez przebywanie w pracy czy z chorym nie zachorujesz

ja bym skupiła sie dla adm-biurowego na : ergonomii, wzroku, po slizgniecie, porazenie pradem.....itd (mnie wychodzi dla tej grupy 6-9 zagrozeń ...
popracuj nad tym ryzykiem, wyrzuc to co nipeotrzebne i pamietaj program nie zawiera wszystkich srodków ochrony ja dopiosuje swojeTemat: :: edukacja zdrowotna i geragogika ::
tak, my mieliśmy w pierwszym sem. takie przedmioty:
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Informatyka
Historia myśli pedagogicznych
Praca socjalna
Psychologia ogólna
Wprowadzenie do pedagogiki
historia filozofii
Wprowadzenie do specjalności
Ochrona własności intelektualnej ,bhp, ergonomia
wychowanie fizyczne

pozdrawiamTemat: ORZ pracownik administracyjno biurowy do sprawdzenia
mój przykładowy "chudy" ab:

Praca na w/w stanowisku wiąże się z występowaniem następujących zagrożeń, dla których
przewidziane zostały środki ochrony przedstawione pod tabelą:
Lp. Nazwa zagrożenia Kateg. ryzyka zawodowego Akceptowalne
1. Ergonomia wymuszona pozycja ciała pomijalne tak
2. Oświetlenie nieprawidłowe pomijalne tak
3. Porażenie prądem elektrycznym pomijalne tak
4. Pożar pomijalne tak
5. Upadek na równym terenie małe ryzyko Tak
6 Zderzenie dwóch obiektów będących w ruchu- wypadek drogowy, najechanie przez pojazd pomijalne takTemat: O wyposażeniu VI zmiany PKW Irak
Wracając jeszcze do sprawy kamizelek kuloodpornych.

luke napisał:
"...kamizelki zabezpieczajace naramienniki i uda sa obecnie w fazie testow i jak do tej pory nie wiadomo nic o pozytywnych (i negatywnych) o nich opiniach. To nowosc, ktora jest testowana.

Bardzo możliwe. Ale, sądząc po zdjęciach z Iraku, "naramienniki" są testowane dość szeroko, czyli formalnie nie są na uzbrojeniu, ale w praktyce wykorzystuje się je w sporych ilościach. Myślę także, że przed wysłaniem do Iraku musiano je gruntownie przebadać pod względem stopnia ochrony (na manekinach), jak również ergonomii (ćwiczenie różnych działań na poligonie).
I dziwi mnie, że u nas nie podjęto prac nad podobnym rozwiązaniem. Bo tu nie potrzeba żadnych nowych technologii, liczy się pomysł, dopracowanie kształtu. Zresztą, kształt tych amerykańskich osłon wydaje mi się niezbyt optymalny...Temat: W okowach konsumpcji
Jestem niewolnikiem! Ja, który tak sobie cenię samodzielne myślenie. Zostałem umiejętnie złapany w sidła. Pozostaje mi już tylko pogratulować wygranej mojemu... przeciwnikowi? Nie... Może trochę pasożytowi. Zaraz wyjaśnię.

Pamiętacie, jak było za dawnego, jedynie słusznego ustroju? Urządzenia AGD naprawiało się dziesiątki razy, aby dłużej posłużyły. Ubrana cerowało się, nicowało i odnawiało, ile tylko było można. Było to ekonomiczne i przyjazne środowisku (abstrahując od przemysłu, który korzystał z zasobów naturalnych niefrasobliwie i rabunkowo). A teraz? Dałem sobie wmówić, że lekko znoszony ciuch jest już do wyrzucenia, że butów się nie naprawia, a wymienia na nowe, że urządzenia mają "ergonomiczne" obudowy uniemożliwiające ich naprawę... Stałem się konsumentem produktów jednorazowych, doskonale podtrzymującym popyt i umożliwiającym korporacjom stałą egzystencję. I co z tą całą modną ochroną środowiska? Czy gotowi jesteśmy zrezygnować z luksusu, by oszczędzać surowce naturalne? Czy też zadowolimy się mydleniem oczu, jakim jest segregacja odpadów? Nie mówiąc już o tym, że zmiany musiałyby dotyczyć albo wszystkich, albo nikogo - inaczej nie mają sensu.

Jest jednak druga strona medalu. Otóż dzięki stałemu popytowi na coraz nowsze przedmioty są utrzymywane miejsca pracy - także nasze. Może właśnie dzięki temu ta cała karuzela się jeszcze kręci? Czytam właśnie "Globalizację" Stiglitza - zobaczymy czy będę mądrzejszy jak skończę.
Temat: sprzęt ortopedyczny
Proszę bardzo:

§ 2. [Wymagania] Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:

1) być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,
2) uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy,
3) uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
4) być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji.Temat: IV semestr
Przed chwilą pisał do mnie wspomniany w poprzedniej wiadomości dr Grzywiński. Jak ze mną dziś rozmawiał to jeszcze myślał, że to właśnie On ma z nami, ale tak jednak nie jest. Pan Grzywiński z Katedry Użytkowania prowadzi ergonomię, ale dla naszych "ziomków" z ochrony, a my ten przedmiot mamy w... Katedrze Inż. Środowiska Pracy na Wydziale Technologii Drewna!!! (dziwne!, ale tak mi napisał). Więc tam się jutro kierujcie szukać sali ćwiczeń (budynek koło betonowych stawków koło Maxa). Podział na grupy oczywiście jak w planie. Jutro B2, B1, B5. Za tydzień B3 i B4.Temat: Mistrz przeprowadził szkolenie okresowe

czy "materiał" zrozumiały? To jest różnica, na którą warto zwrócić uwagę.

Dziękuję za uwagi, ZuzJu, z pewnością wezmę je sobie do serca, bo co tu dużo mówić, nikt nie jest doskonały.
Staram się jak umiem najlepiej wyprowadzic to bhp, ale może coś nie tak wychodzi jak powinno. Opisując sytuację na forum oczekiwałam wskazówek w jakimś iść kierunku. Okazało się, że optymizm i poczucie humoru to cecha kontrowersyjna.:oops: Zatem bardzo proszę, nie myślcie, że kogoś krytykuję czy wręcz poniżam swoim działaniem bo to cios poniżej pasa. Zdecydowanie. Jeszcze raz dziekuję za wskazówki i szczere rady. Coś w tym musi być.

Jeżeli chodzi przykładowo np. o popularyzację ergonomii, to wolę nikogo nie denerwować: klawiatura na wysuwanych szufladach, na kolanach też się zdarza, projektowane stanowisko komputerowe na produkcji - wysoki blat aby pracownik nie siedział za długo, itd. I po co ludzi drażnić? Bhp: mają wiedzieć jakie środki ochrony im się należą? I co z tego jak nie dostaną odpowiednich, mają powstrzymać się od pracy? Tylko się uśmiechają, i pracują dalej. Niekiedy na szkoleniu słuchają tak jakby to co słyszą dotyczyło zgoła innej planety. Niestety, samo życie. Co pracownikom pomoże ta wiedza, skoro kierownicy pukają się w glowę?
No nie, chyba mam pierwszy raz już dość.Temat: Technik BHP
Panie Andrzeju zgadzam się z tym co pan napisał ,natomiast jeśli chodzi o szkolenia w innych firmach na umowe- zlecenie to można prowadzić z tego co czytałam w rozporządzeniu
i z tego co wiem ze strony http://www.szkoleniabhpwf...p?m=docs&i=10_7
.Ja akurat posiadam kurs pedagogiczny z uprawnieniami insrtuktora..... ale w Studium gdzie chodziłam i zdobyłam tytuł Technika miałam psychologię i socjologię, p/poż, Szkolenia i popularyzacja zagadnień BHP, zajęcia praktyczne jak i również praktyczna naukę zawodu,a także ochronę środowiska toksykologię,zajęcia z użytkowania komputera,ergonomie ,analize iprawo pracy,itd.Miałam naprawde dużo zajęć bo w ostatnim semestrze nawet po 3 razy w tygodniu.PozdrowieniaTemat: Ergonomia gr 4
Zajęcia z Ergonomi i ochrony pracy gr 4 ma 27.X.08r w sali 2/11 o godz. 8.30, ale proszę sledzić forum, bo czekam na odpoweidz od dr Woznickiej - chodzi o to, aby gr 3 miała zajęcia o 8.30, a gr 4 odrobiła Ergonomię zamiast nieobecnej grupy 5.

Pozdrawiam
Temat: Studia podyplomowe w wakacje BHP rozpoczęcie 7 maj 2005
piterku: Nie chcę pozbawiać nikogo czegokolwiek.
Jednak zapis w rozporządzeniu jest jednoznaczny.
Czy ukończenie kierunku Zarządzanie medycyną pracy (!) daje uprawnienia lekarza?
Dopóki nie ukaże sie rozporządzenie zmieniające, żadnego prawnika nie przekona cytowne przez Ciebie pismo, gdyż jest to nadinterpretacja tego rozporzadzenia.
Oburza mnie fakt reklamy z której wynika, iż są to studia bhp natomiast po dokładnym przestudiowaniu oferty okazuje się że są to studia zarządzania bhp. Dlaczego ten reklamiarz tego nie pisze?
Jeżeli ktoś się zdecyduje to jego sprawa (na pewno na tym nie straci), ale niech to będzie reklama uczciwa!
Zapoznałem się z listą wykładowców, celem i zakresem tematycznym studiów, organizacją i zaśwadczeniami które absolwenci otrzymają.
Dlaczego nazwa tych studiów zawiera słowo "Zarządzanie"?
Wiem, że przeciwko mojej wypowiedzi będą wszyscy którzy ukończyli studia "Zarządzanie BHP" ale o tym czy zostaną zatrudnieni jako pracownicy służby bhp zdecyduje ich pracodawca. Jeżeli u ich potencjalnego pracodawcy będzie wnikliwy prawnik, to może być problem.
Nie moge jedynie zrozumieć, dlaczego na niektórych uczelniach studia mogą sie nazywać BHP, a a na innych już nie. W czym tkwi problem?

piterku w takim razie odpowiedz na moje pytanie: Czy ktoś kto ukończył studia w zakresie ergonomii i ochrony pracy, a program studiów uwzgledniał tematykę wynikającą z zadań słuzby bhp to może być zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty do spraw bhp (posiada ponad 5-cio letni staż pracy w służbie bhp)?
Z przywołanego przez ciebie pisma wynika, że może. A to co o tym sądzisz?

PS chociaż nie jestem absolwentem PK, to jednak studia wyższe ukończyłem w Krakowie i moimi wykładowcami (miedzy innymi) byli profesorowie z PK.Temat: Reklama...
Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych 70 pln
(pow. 5 osób - do uzgodnienia) lub samokształcenie kierowane
50 pln. / to z tej strony na forum / Ramówka dla tej grupy zawodowej:
4. Ramowy program szkolenia*)
Lp. Temat szkolenia Liczba godzin**)
1 2 3
1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 3
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
3 Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne) 4
4 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej) 2
5 Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu 3
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
Razem: minimum 16
To jak by nie liczyć / maksymalna cena z oferty350zł. dla 5 osób / godzina szkolenia wychodzi 21,87zł brutto. Czyli według Ciebie Danusiu jest wszystko o.k.
To ja nie mam więcej pytań / chyba zbyt emocjonalnie podeszłem do tematu /.Temat: Praktyki
Witam
Oczywiście jeżeli będzie pan miał wpisane w kartę praktyki zawodowej sprzątanie to taka praktyka nie będzie zaliczana.
Praktyka zawodowa stanowi istotny element w procesie przygotowania zawodowego ucznia i powinna dac mu możliwość zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.
W wyniku realizacji programu praktyki uczeń powinien umieć:
-okreslić strukture organizacyjna przedsiebiorstwa budowlanego,
-zorganizować i zlikwidować stanowisko pracy na budowie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymogami ergonomii,
okreslic rodzaj i zakres robót budowlanych,
zaplanować przebieg robót budowlanych,
opracować dokumentacje w zakresie organizacji robót budowlanych,
dobrac materiały, narzędzia i sprzet do wykonania robót budowlanych,
obsłużyc maszyny i sprzęt budowlany zgodnie z zasadami ich eksploatacji,
zorganizowac i wykonac typowe prace budowlane w zespole oraz na indywidualnych stanowiskach pracy,
zmontowac i zdemontowac rusztowania i pomosty robocze,
zorganizowac transport i składowanie materiałów, narzedzi i sprzetu,
zaplanowac zagospodarowanie terenu budowy,
skoordynowac wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych,
dokonac wpisów w dokumentacji budowy,
skontrolowac przebieg robót budowlanych,
dokonac kalkulacji kosztów prowadzonych robót budowlanych,
dokonac odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi,
ocenic jakosc wykonanych robót budowlanych,
wykonac obmiar robót budowlanych,
zaplanowac i zorganizowac prace remontowe, naprawcze i modernizacyjne w obiekcie budowlanym,
prowadzic dokumentacje zwiazana z uytkowaniem obiektu budowlanego,
zastosowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony srodowiska
podczas wykonywania prac budowlanych,
udzielic pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
Przed rozpoczeciem praktyki zawodowej praktykant opracowuje wraz z przedstawicielem
przedsiebiorstwa harmonogram praktyki, zgodnie z którym praktyka bedzie realizowana.
Praktykant w czasie odbywania praktyki zawodowej zobowiazany jest do prowadzenia na bieżacodzienniczka praktyk, w którym odnotowuje zakres wykonywanych prac (zgodnie z harmonogramem) i opis czynności.
Zapisy w dzienniczku powinny być potwierdzone przez odpowiedniego przedstawiciela przedsiebiorstwa.
Na zakończenie praktyki zawodowej uczeń otrzymuje od przedsiebiorstwa w dzienniczku zaswiadczenie o odbyciu praktyki i opinie.
Po odbyciu praktyki dzienniczek praktyk wraz z harmonogramem praktykant przekazuje kierownikowi szkolenia praktycznego w szkole.Temat: Szkolenie dla przedstawicieli handlowych
To co rzuciło mi się w oczy

Piszesz o kodeksie pracy i obowiązkach pracodawcy i nagle powołujesz się na art. 220 §1 kodeksu karnego. ( chociaż nie wspominasz, że ten art. wynika właśnie kk.)
Opierając się dalej na kodeksie pracy masz :
Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Jeśli już piszesz o odpowiedzialności za powierzone mienie ( są to przedstawiciele handlowi być może korzystający z pojazdów służbowych) to może warto zaznaczyć to ( jakiś tytuł) bo w tej wersji zlewa się to z innymi odpowiedzialnościami. Jeśli już chcesz omówić zasady korzystania z pojazdów służbowych to omów je na zasadach jakie u was obowiązują.

Jest to szkolenie bhp więc może bardziej wyeksponowałabym odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tych zasad i przepisów .

Piszesz o pierwszej pomocy....oki, ale ogólnie. Na szkoleniu wstępnym chyba pracownik powinien się dowiedzieć również gdzie ew. ma się zgłosić w razie urazu. – tego po takim szkoleniu nadal nie wie.

Nic nie ma na temat komisji bhp Społecznej IP ( pracownik nie będzie wiedział czy coś takiego działa i z czym się to je, kto w zakładzie jest Sipem).

Nic nie ma o ochronie pracy kobiet.
Nic nie ma o zagrożeniach, warunkach pracy i ergonomii przy komputerach

Nie ma nic na temat oceny ryzyka zawodowego

Dalej....omawiasz wypadki przy pracy, ale zapominasz o chorobach zawodowych a co ze świadczeniami też ich nie omawiasz ( a to najbardziej interesuje pracowników)

Omawiasz wypadek w drodze i natychmiast przechodzisz do odpowiedzialności ( może jakiś nagłówek- będzie bardziej czytelnie).

Ochrona przeciwpożarowa nie informujesz co powinien umieć pracownik.
Nic nie ma na temat zagrożeń pożarowych.... jakie występują. Nie każdy wie co to jest pożar, warunki powstawania pożaru.... może warto wspomnieć.
Dalej sprzęt gaśniczy.... jaki jest - do gaszenia do jakich grup pożaru służy...oznakowania..

Ewakuacja....nic na ten temat a to przecież nowy pracownik.Temat: temat pracy magisterskiej

Daj coś więcej o tym.... Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii,
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
Absolwenci specjalności Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy spełniają nowoczesne wymagania zawodowe stawiane kadrze specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiadają kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo wytwórczym. Są także przygotowani do stosowania nowych zasad i procedur ochrony pracy obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych. Szeroka interdyscyplinarność problemowa bezpieczeństwa pracy powoduje, że magistrowie inżynierowie specjalności TOBP wszechstronnie łączą wiedzę technologiczną z umiejętnościami i technikami humanistycznego i skutecznego kierowania zespołami pracowniczymi. Absolwenci specjalności TOBP nabędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach jak:
projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem w firmach prywatnych i przedsiębiorstwach państwowych,
określanie strategicznych i bieżących celów przedsiębiorstwa służących poprawie warunków pracy,
mobilizowanie i motywowanie pracowników do akceptowania i respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
analizowanie zmian ekonomicznych w firmie, związanych z polityką i praktyką bhp,
analizowanie zgodności działania firmy z międzynarodowymi standardami bhp,
stosowanie zasad ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy,
diagnozowanie zagrożeń i narażeń oraz ryzyka zawodowego,
prowadzenie kontroli pracy oraz analizowanie zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych,
stosowanie zasad psychologii i socjologii pracy w bhp,
wykorzystanie znajomości prawa pracy w tym Kodeksu Pracy, prawa górniczego, geologicznego i wodnego,
projektowanie i obsługiwanie systemu informatycznego zarządzania bezpieczeństwem,
współpraca z organizacjami pracowniczymi, a zwłaszcza ze związkami zawodowymi,
organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń bhp.
Absolwenci specjalności "technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy" uzyskują wiedzę i umiejętności wymagane np. do certyfikacji jako specjalisty i eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje to możliwość zatrudnienia w dużych firmach państwowych i prywatnych, a także szansę niezależnej działalności gospodarczej.
studiowałam 5 lat i mam tytuł mgr inż.
ale co mi z tego jak pracy rok szukałamTemat: Jak powiadomić pracodawcę ?
Nie wiem co Ci chodzi po głowie ale wystarczy robić swoje.
Usiłować nakazywać cokolwiek nie radzę.


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz.U. Nr 109, poz. 704, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)

§ 2. [Zadania służby BHP]
1. Do zakresu działania służby bhp należy:
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
Temat: Które studia bhp wybrać?
Witam.Mam taki problem chce iść na studia podyplomowe o tematyce bhp (nie znam sie w tym temacie i nie wiem które wybrać) mam do wyboru 3:
1.Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu roczne studia podyplomowe - Manager bezpieczeństwa i higieny pracy po tych studiach mam następujące uprawnienia:
* świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)
* świadectwa ukończenia pełnowymiarowego kursu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy (wydanego przez Szkołę aspirantów PSP w Poznaniu)
* zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy.
2.politechnika krakowska - roczne studia podypl kierunek - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy .
po tych mam takie uprawnienia:
1) Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
2) Zaświadczenie ukończenia Podstawowego Kursu Pedagogicznego
3) Zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej
4) Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP
5) Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania BHP – wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
i ostatnie 3:
politechnika warszawska - roczne studia podypl. kierunek - Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia
po tych mam:
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez JM Rektora PW,
· certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydany przez „ZETOM”,
· certyfikat Menedżera Bezpieczeństwa Pracy wydany przez „ZETOM”.

które bedą lepszę ???Chce pracować jako bhpowiec w jakiejś firmie i dodatkowo robisz szkolenia bhp dla pracowników innych firm(w przyszłości chcę otworzyć swoją firmę zajmującą sie usługami bhp). nie wiem które wybrać chociaż najbliżej mam do krakowa, ale chce mieć jak najlepsze papiery po nich.Proszę wam o poradę. Dziękuje.Temat: Czy należy się dodatek za uciążliwość pracy?
Nie jestem znawcą tego tematu, przydałby się tu bhp-owiec. Myślę jednak, że masz możliwość dotarcia do Dz. U. Nr 148 z 1998 r. Pod poz. 973 znajdziesz rozporządzenie Ministra Pracy I Pol. Socj. 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 6. Pracodawca jest obowiązany:
1) informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny, o której mowa w § 5, oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom:
1) łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub
2) co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 8. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Załącznik do tego rozp. zawiera wymagania bhp i ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wypos. w monitory. Pozdrawiam
Temat: Targi bezpieczeństwo pracy w przemyśle
Informacje z http://bhp.mtp.pl/

Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle 2009

Najbliższa edycja: 16-19.06.2009

Serdecznie zapraszamy do udziału w Salonie Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, który odbędzie się w dniach 16-19 czerwca 2009, w ramach największych w Nowej Europie targów nowoczesnych technologii dla przemysłu Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska.
Patronat honorowy nad Salonem Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle objął Główny Inspektor Pracy.

Zadaniem Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle jest prezentacja i popularyzowanie produktów oraz nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych służących ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Zakres tematyczny Salonu obejmuje:
środki ochrony indywidualnej
środki ochrony zbiorowej
detektory, mierniki, alarmy
ergonomię i organizację miejsca pracy
wyposażenie sanitarne i medyczne
sprzęt i środki utrzymania czystości
oznakowania
szkolenia i środki dydaktyczne.

Do odwiedzenia Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle zaprosimy zarówno pracowników służb bhp, dystrybutorów i przedstawicieli hurtowni, jak i końcowych odbiorców - licznie reprezentowanych na targach ITM Polska przedsiębiorców z różnych dziedzin przemysłu.

ITM Polska to targi wysoko cenione przez fachowców i środowiska biznesowe - w 2008 roku liczba zwiedzających osiągnęła 22 tysiące osób, a liczba wystawców 1400 firm (więcej informacji na http://technologie.mtp.pl/).

Warto przedstawić swoją ofertę w ramach Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, ponieważ Salon odwiedza wiele osób wizytujących targi ITM. Będzie to szczególna okazja do nawiązania owocnych kontaktów, pozyskania nowych klientów i kooperantów. Jak wynika z naszych badań, ponad 50% zwiedzających targi ITM Polska to decydenci - właściciele i współwłaściciele firm, prezesi i dyrektorzy oraz kierownicy w zakładach pracy.

Serdecznie zapraszamy!

Zainteresowani ?Temat: Oferta pracy_Górny Śląsk_Specjalista ds. BHP
Naszym Klientem jest firma produkcyjna, wchodząca w skład koncernu międzynarodowego, będąca dostawcą elementów metalowych dla branży automotive. Obecna w ponad 30 krajach na świecie. W Polsce posiada kilka zakładów produkcyjnych, łącznie zatrudniając ponad 4500 pracowników.

W związku z dalszym dynamicznym rozwojem jednej z fabryk Naszego Klienta, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Nr ref. 850/F
Miejsce pracy: woj. śląskie

ISTOTA STANOWISKA: Osoba, która obejmie wyżej wymienione stanowisko odpowiedzialna będzie za koordynowanie działań na rzecz polepszenia systemu BHP i Ochrony Środowiska.

KLUCZOWE OBOWIĄZKI:
• Kontrolowanie i doradztwo związane z przestrzeganiem przepisów BHP na terenie całego zakładu;
• Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska;
• Prowadzenie szkoleń wstępnych BHP, organizowanie szkoleń okresowych;
• Współpraca z instytucjami kontrolnymi;
• Przygotowywanie raportów pokontrolnych dla dyrekcji;
• Opiniowanie wszelkich regulacji w zakładzie;
• Analiza stanowisk pracy pod kątem ergonomii, przedstawianie propozycji zmian.

POSZUKIWANY PROFIL KANDYDATA:
• Poszukujemy osób posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarach BHP oraz Ochrony Środowiska w firmach z branży motoryzacyjnej. Oczekujemy od Kandydatów wykształcenia co najmniej średniego, preferowane z zakresu BHP oraz Ochrony Środowiska.
• Od Kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu dokumentacji związanej z BHP oraz Ochroną Środowiska. Umiejętność prowadzenia szkoleń dla pracowników, analizowania stanowisk pracy oraz znajomość firm zewnętrznych i instytucji kontrolnych stanowią kryteria, którymi kierujemy się podczas selekcji Kandydatów.
• Dobra znajomość języka angielskiego będzie dużym atutem Kandydatów.
• W procesie selekcji zwracamy uwagę na takie cechy jak: umiejętność pracy w zespole, wytrwałość w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność planowania i ustalania priorytetów, samodzielność.

OFERTA. W zamian za zaangażowanie oraz efektywne realizowanie powierzonych zadań, nasz Klient oferuje konkurencyjne warunki zatrudnienia, możliwość rozwijania swych umiejętności w międzynarodowym środowisku wśród doświadczonych specjalistów.

Wszystkie zainteresowane osoby, spełniające kluczowe dla stanowiska wymagania, proszone są o przesłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres:

joanna.wiciok@delpiero.plTemat: zakres zadań pracownika bhp w szkole
Zakres obowiązków pracownika służby bhp w szkole
1.Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udziela szkolenia wstepnego. Szkolenie powyzsze dokumentuje wydanym zaświadczeniem.
2.Na bieząco kontroluje ważność - aktualność szkoleń bhp, badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich.
3.Kontroluje zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdza na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
4.Niezwłocznie zawiadamia pracodawce o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
5.Współdziała z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.
6.Wspólnie z pracodawcą organizuje stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz zgodnie z wymogami ergonomii.
7.Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z środowiskiem pracy.
8.Po przerwie w zajęciach trwającej dłużej niż dwa tygodnie (przed rozpoczęciem zajęc) wspólnie z pracodawcą oraz społecznym inspektorem pracy dokonuje przeglądu placówki jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki - identyfikacja zagrożeń.
9.Pracownik służby bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, jest autorem wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
10.W sposób rzetelny i fachowy prowadzi dokumentacje związaną z wypadkami pracowników oraz uczniów (ustala przyczyny i okoliczności), podejmuje działania mające na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń
11.Dokonuje okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządza stosowną dokumnetację, wspólnioe z pracodawcą informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Jak podaje Zbigniew Szafrański w "Zarządzaniu bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oświatowych PORADNIK"Temat: Inspektor pracy
Nie przejmuj się tym. Niech robią co chcą aby nie popsuli sieci.
Natomiast przy okazji - ponieważ może się to przydać innym cytuję fragmenty
wątka z grupy pl.soc.prawo dotyczące podstaw prawnych BHP przy komputerze:

"Interesują mnie normy dotyczące pracy przy komputerze (praca ciagła).


Jakie warunki musi spełnić pracodawca tworząc miejsce pracy przy
komputerze.
Czy istniej stopień zagęszczenia komputerów na metr kwadratowy


Czesc,
Jest to Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998
roku w
sprawie bhp na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe, Dz.U. nr 148
poz 973 wraz
z zalacznikiem dot. minimalnych wymagan bhp oraz ergonomii, jakie powinny
spelniac
stanowiska pracy wyposazone w monitory ekranowe (np. odleglosc miedzy
sasiednimi
monitorami powinna wynosic co najmniej 0,6 m, a miedzy pracownikiem i tylem
sasiedniego
monitora - co najmniej 0,8 m). Poziom halasu i promieniowania okreslaja
odrebne
przepisy i Polskie Normy.
Serdecznie pozdrawiam
Marek Janczur


| Poziom halasu i promieniowania okreslaja odrebne
| przepisy i Polskie Normy.

A dokladnie ktore?


Halas. Norma PN-N-01307: 1994 Halas. Dopuszczalne wartosci halasu w
srodowisku pracy.
Norma PN-86/N-01321: Halas ultradzwiekowy.
Norma PN-86/N-01338: Halas infradzwiekowy.

Oswietlenie. Norma PN-84/E-02033: Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym.
Norma PN-71/B-02380: Oswietlenie wnetrz swiatlem dziennym.

Dyrektywa Rady EWG z 29 maja 1990 w sprawie minimalnych wymagan w
dziedzinie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy z urzadzeniami wyposazonymi w
monitory
ekranowe (Dz. Urz. Wspolnoty Europejskiej z 21.06.1990).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych
przepisow bhp (Dz.U. z 23.10.1997, nr 97, poz. 844).

Serdecznie pozdrawiam
Marek Janczur"

K.T.

Temat: Oferta Pracy: eSklep Manager. Lublin
Miejsce pracy: Lublin
Obszar firmy: Sprzedaż internetowa poprzez e-sklepy.
Zatrudnimy: Student 4-5-go roku lub absolwent kierunków związanych z marketingiem, informatyką lub ekonomią.
Forma Zatrudnienia: według uzgodnienia z kandydatem: praktyki studenckie, umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło.

Opis obowiązków
• Rozwój sklepów internetowych www.mmo.pl oraz www.sprzetfitness.pl
• Analiza ruchu i sprzedaży w sklepach internetowych.
• Działania promocyjne wokół sklepów internetowych.
• Optymalizacja ergonomii i konwersji w sklepie, badania
• Wdrażanie innowacyjnych form sprzedaży.

Oczekiwania
• Zainteresowania rynkiem e-commerce. Znajomość podstawowych metod reklamowych w sieci WWW (min. kampanie banerowe, pozycjonowanie, boksy tekstowe, mailing, porównywarki cenowe, programy partnerskie itp.)
• Znajomość i zrozumienie takich pojęć jak copywriting, usability witryny, konwersja sprzedaży na stronie itp.
• Mile widziane doświadczenie w sprzedaży internetowej lub przy tworzeniu i promocji serwisów internetowych.
• Umiejętność sporządzania analiz i formułowania wniosków
• Umiejętność samodzielnej pracy, organizacji czasu i ustalania priorytetów
• Dobra znajomość programów z pakietu MsOffice (Word, Excel, Powerpoint)

Oferujemy

• Ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie.
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
• Możliwość osobistego rozwoju.
• Kontakt z najnowocześniejszymi technologiami.
Pracę w bardzo młodym i zdolnym zespole.

Wyślij swoją ofertę na biuro@mmo.pl z dopiskiem w temacie: oferta pracy.

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli z podpisem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)."
[/b][/url]Temat: Praca dyplomowa-brak koncepcji-
To zależy jaką masz literaturę, bo z czegoś korzystać musisz i należy podać również literaturę/ bibliografię/
Moja propozycja i uzupełnienie tematu:

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w aktualnym stanie prawnym na przykładzie firmy produkcyjnej XYZ

Wstęp /cel i zakres pracy/

1. Geneza problemu /źródło podstawowych pojęć: bhp, ergonomia, pracodawca,
wskazana kodeksowa definicja lub z literatury/
1.1. Zakres ochrony pracownika /objąć opisowo obszary bhp np. iśo, szkolenia, badania,
itp. bez wskazywania rozporządzeń/
1.2. Poczatki ochrony pracownika - rys historyczny /proponuję ATEST/
1.3. Wnioski /z powyższego/

2. Firma produkcyjna XYZ
2.1. Struktura organizacyjna a bhp /opis miejsca i roli komórki bhp; opis działów
produkcyjnych, nadzoru organizacji - kierownicy, mistrzowie, brygadziści/
2.2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania bhp /jeżeli jest to opisać wdrożenie
ZSZ; jeżeli nie ma opisać stan aktualny bhp w firmie, np. z rocznej analizy a
następnie uzasadnić możliwość wprowadzenia ZSZ lub braku aktualnie takiej
możliwości ze względu na ... wymienić/
2.4. Wnioski

3. Ustawodastwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
3.1. Kodeks Pracy i rozporządzenia wykonawcze /w nawiązaniu do charakteru firmy XYZ/
3.2. Polskie Normy /stosowane w firmie/
3.3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp /szkolenia, badania, finansowanie tegoż/
3.4. Obowiązki pracownika w zakresie bhp /szkolenia, badania, uczestniczenie w tymże/
3.5. Wnioski /np.czy w zakresie bhp prawo nakłada więcej obowiązków na pracodawcę czy
na pracownika/

4. Badania własne /ankieta przeprowadzona wśród pracowników firmy XYZ np.
przestrzegania stanu bhp w firmie XYZ/
4.1. Uzasadnienie wyboru metody badań ankietowych
4.2. Analiza wybranych przykładów nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp /ankieta
przeprowadzona na poszczególnych działach - podać np. stosowanie śoi/
4.3. Ocena wybranego materiału badawczego z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy
4.4. Wnioski

4. Podsumowanie

Bibliografia
Spis rysunków, tabel, wykresów
Załącznik /np. ankieta/

Jest to moja skromna wersja, oczywiście do weryfikacji autora.Temat: KIEROWNIK DS. BHP
Opis stanowiska pracy:

Dla naszego klienta, jednej z największych firm konstrukcyjno-budowlanej na świecie, poszukujemy osoby na stanowisko : "Specjalista ds. BHP”. Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie wykonywanie wszystkich niezbędnych działań w zakresie BHP, w tym między innymi:

* przygotowywanie oceny ergonomii stanowisk pracy
* opracowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących BHP (normy, przepisy, działania praktyczne), opiniowanie instrukcji szczegółowych
* kontrolowanie warunków BHP na budowach:
- warunki pracy,
- warunki działania i sprawności maszyn oraz urządzeń,
- sposób ich obsługi,
* nadzorowanie i kontrola przestrzegania przepisów BHP
* przygotowywanie raportów i analizy stanu BHP w firmie
* współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń BHP
* organizowanie okresowych badań pracowniczych
* analizowanie przyczyn i okoliczności (pośrednich, bezpośrednich) wypadków przy pracy; planowanie działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko wypadków, urazów i chorób zawodowych
* opracowywanie, analiza i interpretacja danych statystycznych związanych z czynnikami zagrażającymi zdrowiu/życiu pracowników
* doradztwo z zakresu przepisów oraz zasad BHP; branie udziału w opracowywaniu i wdrażaniu planów rozwoju firmy (dokonywanie oceny dokumentacji inwestycyjnych, branie udział w odbiorach technicznych firmy)
* kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
* współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki BHP

Wymagania:
* co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku: Specjalista ds. BHP
* tytuł inżyniera
* udokumentowane wykształcenie w zakresie BHP
* j. angielski na poziomie komunikatywnym

Oferta:
* Praca w jednej z największych firm konstrukcyjno-budowlanych na świecie
* WYSOKIE ZAROBKI – które pozwolą spełnić oczekiwania najlepszych kandydatów

Wymagane dokumenty:
CV w języku angielskim i polskim na adres al@gbspraca.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisywać „Specjalista ds. BHP nr ref. 329”
_________________
Anna Lasota
al@gbspraca.plTemat: [ PRACA ] Wrocław / webdesigner / stała
Wrocławski oddział firmy "Media Ambassador" (polscy klienci to m.in. : Artman [marka House], Bauer, Bayer, Gazeta.pl, Grupa Żywiec, Onet.pl, UM Wrocław, ... ) poszukuje doświadczonych projektantów graficznych serwisów internetowych.

NIE SZUKAMY OSÓB DO PRACY ZDALNEJ.
Zatrudnienie stałe w siedzibie firmy.

Wymagania:
- znajomość zagadnień związanych z ergonomią, użytecznością serwisów internetowych
- perfekcyjna znajomość Photoshopa
- biegła znajomość jednego z narzędzi do grafiki wektorowej: Ilustrator/Corel/FreeHand
- biegła znajomość programu Flash MX (lub wersji wyższej) pod kątem wykorzystania graficznego i animacji, w tym podstawowa znajomość AS (2.0)
- umiejętność pracy z ksiażką identyfikacji, briefem, wytycznymi IAB,...
- dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziana:
- ogólna orientacja w zagadnieniach związanych z kodowaniem html/xhtml (umiejętność współpracy z koderami)
- bardziej niż podstawowa znajomość AS
- doświadczenie z obróbką materiału video lub w pracach 3D

Wynagrodzenie:
W/g ustalen podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Szukamy osób DOŚWIADCZONYCH I WYKWALIFIKOWANYCH, umiejących pracować w większym zespole.
Wynagrodzenie będzie adekwatne do kompetencji i doświadczenia.

Zgłoszenia z CV (PL i EN) wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy przysyłać na adres praca2007@mediaambassador.pl - z dopiskiem "Webdesign" w temacie maila.

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie adnotacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833)".

www.MediaAmbassador.pl
IT & Marketing InternetowyTemat: BOR będzie chronić także posłów?

Czym sie niby różnią mundury wojskowe od policyjnych w ergonomii??
BOR ma jednolite mundury i smiem twierdzic ze to lepiej wplywa na image tej formacji.
I co ma mundur do broni? Miałes na myśli, jak rozumiem oporządzenie?
A ww. struktura to zalązek zaczatku formacji ochronnej dedykowanej dla takiego obiektu...
zapomniales o paru rzeczach...
Najistotniejsze jest istnienie jednoznacznego planu reagowania na sytuacje kryzysowe, i mozliwoscelastycznego kierowania sil ochrony + i wsparcia z innych formacji

Pozdr
Robal2pl


Jakiś czas temu krąża informacje u nowych mundurach policyjnych - jeśli będą posiadać skośne kieszenie, bedą pozbawione dolnych kieszeni i bedą z nowocześniejszych tkanin to bedą bardziej ergonomiczne od wojskowych.
Rolę dużych kieszeni bluzy przejmuje modułowe oporządzenie czyli kamizelka (taktyczna, kuloodporna albo obie) + modułowe kieszenie, ładownice, kabury i zasobniki.
Laik (zwykły kapuś) nie odróżni Gliny od zamaskowanego wartownika BOR w mundurze z napisami policyjnymi co będzie dobre dla BOR-a i policjanta. Wyszkolenie BOR-a z nową bronią noszącego mundur policyjny poprawi wizerunek Policji (mniej lżenia Policji) a policyjne dystynkcje pozwolą na ukrycie rzeczywistej liczby i rozmieszczenia BOR-owików.

Wspólne działania krysysowe - to powinno być opracowane dawno i ujednolicone.
Wspólne procedury, szkolenia, wymiana informacji, dowodzenie wspólna łączność kryzysowa to rzeczy których u nas jeszcze nie ma. Izraelski ekspert to mówił "nie macie wspólnej nawet łączności" - Tetra albo system next gen nie spadną z nieba trzeba rozpisać normalny przetarg. Narodowy przetarg śmigłowcowy też trzeba zrobić jako element wpólnego systemu ochrony Narodu. Trzeba sprowadzić z zagranicy nowoczesną filozofię reagowania kryzysowego.

Jednostka Ochrony Sejmu chroniłaby "miejsce pracy" naszych przedstawicieli. Marszałek Sejmu i Senatu mają funkcję wiceprezydenckie według Konstytucji co oznacza, że też mogą być zagrożeni jak Prezydent. Mówie o terrorystycznych scenariuszach "pozbawienia Państwa głów". Mogą tego dokonać struktury terrorystyczne albo organizacje przestępcze (Zoran Dzindzić - Jugosławia). Brak dużego i nowoczesnego lotnictwa sił porządkowych miał wpływ na poszukiwania "szczecińskiego strzelca".Temat: Dysplazja a hodowla...Czy to nie swoisty rodzaj ergonomii,takie dostosowanie się organizmu do warunków życia, pracy, by uczynić ją znośniejszą i bardziej efektywną?
Ciekawe co okazał by się po przebadaniu aborygennych Azjatów pracujących na stepach?


Basiu nie wiem czy mam rację ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz:

Na czele statystyki jeśli idzie o rasy olbrzymie znajdują się psy takie jak mastif neapolitański, dog de bordeax, bernardyn. Te pieski od wielu lat nie pracują, stały się psami do towarzystwa są często limfatyczne i ciężkie, procent występowania dysplazji bardzo wysoki 55% - 65 procent procent.

Ale jak spojrzymy na koniec listy to mamy tam psy ras które mają wiele wspólnego z Azjatą a w USA są używane do ochrony stad i hodowane od wielu lat. Mimo że są to również rasy olbrzymie to dysplastyczne psy nie przekraczają 9-10% . Są to takie rasy jak Anatolian, Akbasz Wielki Pirenejczyk. Wiele z tych psów pracuje przy stadzie. Pirenejczyk i Kangal to najpopularniejsze rasy do takiej pracy używane w USA.

Więc ja wyciągam z tego wniosek, że realnie pracujące psy nie mają jednak tej dysplazji w takim stopniu, a duży odsetek dysplazji u azjatów to nie pokłosie aborygenów, ale dziadowskiej hodowli za wschodnią granicą, gdzie stosowano dolewki bernardynów itd, a psów się nie bada. Ani pracy ani hodowli porządnej. Ja jakoś sobie nie wyobrażam, żeby dysplastyczny pies mógł zrobić 50 kilometrów po górach dzień w dzień. Myślę że każdy kto miał psa z dysplazją wie że to zupełnie nierealne.

Więc myślę, że odsetek dysplazji u pracujących aborygenów był nikły bardzo.

http://www.offa.org/hipstatbreed.htmlTemat: Dyrektor hotelu - Łańcut
Stanowisko: Dyrektor Hotelu
W związku z planowanym otwarciem czterogwiazdkowego hotelu butikowego oraz ośrodka SPA w Łańcucie, zlokalizowanego naprzeciw zespołu pałacowo-parkowego w ścisłym centrum miasta poszukujemy dyrektora hotelu.

Oferujemy współpracę przy tworzeniu oraz prowadzeniu wyjątkowego miejsca na hotelowej mapie Polski. Łańcut co roku odnotowuje wysoką liczbę turystów, dzięki sprawnemu zarządowi Zamku oraz zwiększeniu nakładów na marketing miasta – w następnych latach nastąpi wzmocnienie marki miasta w Polsce i zagranicą.

Dużym atutem hotelu jest jego unikalna lokalizacja naprzeciw Zespołu Zamkowo-Parkowego w ścisłym centrum miasta. Obiekt jest budowany przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, przemyślany projekt umożliwia optymalne oraz ergonomiczne wykorzystanie powierzchni. W hotelu są zlokalizowane dwie restauracje oraz duży ośrodek SPA (operator zewnętrzny).

Zakres obowiązków:
Operacyjne oraz strategiczne zarządzanie hotelem
Opracowanie i prowadzenie strategii marketingowej oraz sprzedażowej
Kierowanie załogą hotelu – rekrutacja oraz inspirowanie zespołu

Wymagania:
Doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej na stanowisku kierowniczym
Umiejętności interpersonalne
Odpowiedzialność
Uczciwość
Znajomość obsługi komputera

Oferujemy:
Możliwość zdobywania doświadczeń w procesie otwierania luksusowego hotelu
Budowy nowej marki na rynku
Samodzielność
Atrakcyjne wynagrodzenie
Pracę w młodym i dynamicznym zespole

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
board@jdi.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)Temat: Ramowy program szkolenia okresowego
Aś - no oto chodziło ...
Bocian ma wziąć ramowy i rozwinąć go tak aby przystawał do specyfiki uniwerku ...

VI. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.
3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
4. Ramowy program szkolenia*)

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin**)
1 2 3
1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
3
2 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
3 Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne) 4
4 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej) 2
5 Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu 3
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
Razem: minimum 16

*) Szczegółowy program szkolenia powinien być opracowany odrębnie dla każdej z grup pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów, technologów).
**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Oczywiście - zmiana nazw stanowisk itd. .....